päivitetty 23.04.2019

©Mustilan kyläyhdistys

Mustilan kyläyhdistys ry.

Mustilan kyläyhdistyksen hallituksen jäsenten yhteystiedot 2022

Leena-Maija Eerola
Puheenjohtaja
050 572 0755
Raija Tuominen
Varapuheenjohtaja
050 354 6627
Terhi Soittila
sihteeri
Marja-Liisa Relander
Rahastonhoitaja
040 703 2508
Timo Kallioinen
040 846 7886
Tuula Lehtinen
050 436 0145
Arto Lehtinen
0400 806 612
Sirpa Huuskonen
0400 767 108
Tiina Pouttu-Tyvi
040 525 5681
Varajäsenet:

Saara Mikkola
astia- ja kaluston vuokraus

046 542 5379

Markku Tapola
040 500 2055

 

Hallituksen ulkopuolinen:

Kyösti Koskinen
kylää koskevien tieasioiden hoito

050 597 3332

Ota meihin yhteyttä rohkeasti, jos sinulla on mielessäsi jotain ehdotuksia tai toivomuksia yhteisten asioittemme hoitamiseksi. Näin saat esille sinulle tärkeitä asioita!


MUSTILAN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää kyläläiset yhteistoimintaan, ja kehittää Mustilan kylää ja sen ympäristöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • tekee esityksiä ja aloitteita kunnalle ja muille viranomaisille
  • järjestää talkoita, kokouksia, koulutusta ja muita vastaavia kylätapahtumia
  • pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin ja järjestöihin
  • tekee selvityksiä ja laatii suunnitelmia kylän oloista
  • antaa lausuntoja kylää koskevista asioista
  • järjestää kyläläisille virkistystoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

  • järjestää iltamia, tanssitapahtumia, arpajaisia, myyjäisiä, asianomaiset luvat hankittuaan
  • vuokraa hankkimiaan kalusteita ja astioita
  • pitää kahvilaliikettä erilaisissa tapahtumissa, joita järjestetään kylässä ja lähialueella
  • hakee ja vastaanottaa erilaisia tukia ja avustuksia

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallituksen kokoonpano löytyy näiltä sivuilta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi, kevätkokous, joka on pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Syyskokous pidetään loka-joulukuussa. Kokouksista ilmoitetaan kylän ilmoitustauluilla. (Mustilan keskusta, Lahdenpohjan palokoppi, Soittilan liiterin seinä)

Tapahtumat -sivuilla lisätietoa ajankohtaisesta toiminnasta.