päivitetty 29.05.2015

©Mustilan kyläyhdistys

Mustilan historiaa

Mustilan kylä mainitaan ensimmäisen kerran 1441 ja se on asutettu myöhäiskeskiajalla. Mustila on yksi Hauhon vanhoja kantakyliä. Mustilan kantatilojen nimiä ovat mm. Anttila, Jaakkola, Mattila, Mikkola, Simola ja Uotila. Vuonna 1539 verotettavia taloja oli kaksi Simola ja Mattila. Kylästä on löytynyt pari löytöä kivi- ja rautakaudelta. Mustilan kylä on maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.

Mustilan kylä sijaitsee itäisellä Hauholla, Tuulos-Luopioinen tien varrella, Tuuloksen rajalla. Kylä muodostuu tien varrella raittimaisesti sijaitsevista taloista. Kylä on hivenen hajanainen.

Mustilan alakoulu aloitti toimintansa 1925. Aluksi koulu toimi Kalle Eerolan talossa, myöhemmin alakoulu toimi muutaman vuoden Mattilan talossa. Kylän koulua alettiin rakentaa vuonna 1933. Koulutalon vihkiäiset pidettiin 25.1.1935. Koulussa oli vakinainen keittäjä-siivoja-lämmittäjän toimi. Vuodesta 1938 annettiin ilmainen ateria kaikille oppilaille. Opettaja Lyyli Väre (os. Vehkanen) oli opettajista pitkäaikaisin. Äitienpäiväjuhlat olivat jokavuotinen juhla koulun toimiessa. Vuonna 1968 koulun toiminta Mustilassa loppui ja koulu siirtyi Naislähetysliitto ry:n omistukseen.

Vähän koulun lopettamisen jälkeen lopettivat toimintansa myös kaksi kauppaa ja postitoimisto.

Kylän länsipuolella kulkeva Kyöpelinvuori- ja Mustilanharju on paikallisesti arvokas harjukokonaisuus. Hyypiövuori sijaitsee Mustilan paikallistien pohjoispuolella ja se on 140,2 m korkea. Hyypiön laelle vie polku ja sieltä on mahtavat maisemanäkymät. Mustilassa sijaitsee Multamäessä Valkeakosken "likkojen" joukkohauta, joka on peräisin kansalaissodan ajalta vuodelta 1918.

Pyhälampi on pieni järvi, joka yleisesti katsotaan kuuluvan Mustilan kylään. Tuulosoja yhdistää sen Hauhon Pyhäjärveen. Siikanen ja Kalijärvi ovat myös pieniä kalarikkaita järviä Mustilassa.

Nykyisin Mustilan kylä on vireä maalaiskylä, jossa asuu yli 50 taloutta vakituisesti ja talouksien määrä yli kaksinkertaistuu kesäkuukausien aikana. Kylässä on vilkasta elinkeinotoimintaa ja erilaisia palveluyrittäjiä. Mustilan kyläyhdistys toimii aktiivisesti ja kyläläiset ovat kanssakäymisissä keskenään.

Mustila elää ja Mustilassa viihtyy.

Mustilan kyläyhdistyksen historiaa

Mustilan kylätoimikunnan perustamiskokous pidettiin 19.7.1988 Terhi ja Seppo Soittilassa. Paikalla oli 67 kyläläistä. Toiminta käynnistyi vuonna 1988 Sappeen koululla järjestetyillä pikkujouluilla. Vuoden 1989 alussa kyläläiset aloittivat "Hovin kartanon vaiheita" näytelmän harjoitukset. Ensimmäinen esitys oli 24.6.1989 Hauho-Seuran juhannusjuhlilla ja toinen esitys Hovinkartanossa 25.7.1989.

Juhannustanssiperinne alkoi 24.6.1989 Kallioisten ladolla. Muutaman vuoden kuluttua aloitettiin elotanssit Soittilan riihessä. Molemmat tanssit ovat olleet kyläläisten talkooponnistus vuosien ajan. Näillä tansseilla on koottu rahaa toiminnan rahoittamiseen. Kyläläiset ovat hoitaneet "buffettia" myös useissa rallitapahtumissa ja pyöräilytapahtumissa. Isänpäivälounas järjestettiin Mustilan koululla vuonna 2004 ja kyläläiset pääsivät tutustumaan samalla vanhaan kouluunsa. Kyläläiset rahoittavat toimintaa myös vuokraamalla astioita, telttakatoksia ym. tapahtumissa tarvittavaa kalustoa.

Teatteriperinne herätettiin uudelleen eloon, ja vuosina 2003-2004 näyteltiin Soittilan pihapiirissä Heikki Luoman kirjoittama "Akkaralli" -näytelmä ja vuonna 2005 näyteltiin Seppo Soittilan kirjoittama näytelmä "Muorin kortteerissa". Esitykset oli yhdistetty Elotanssien yhteyteen.

Kyläläiset ovat kyläyhdistyksen toiminnasta saaduilla tuloilla järjestäneet yhteisiä tapahtumia: ulkoilutapahtumat, pikkujoulut, kylätoimikunnan lukuset, retket, kevät- ja syyskokoukset. Kylätoimikunta on kustantanut järjestysmieskoulutusta ja järjestysmieskortteja. Hygieniapassikoulutus järjestettiin vuonna 2004. Kylätoimikunta on muistanut kyläläisiä merkkipäivinä kukkasin ja laululla tilanteen mukaan. Uudet vakituiset kyläläiset on toivotettu tervetulleeksi kylään jollain pikku muistamisella. Vakituiselle kylän vanhemmalle väelle on järjestetty asiointitaksikyytejä.

Kylätoimikunta on ollut myös vaikuttamassa kylän ympäristöön ja asumisviihtyvyyteen. Monia aloitteita on tehty koskien tiealueita ja soranottoa, ym. asumisviihtyvyyttä. Tievalot Mustilan risteysalueella syttyivät 21.12.1997 klo 15.53. Aino Eerola sytytti valot. Mustilan kylän kyltit ja nopeusrajoitusmerkit on saatu kylän kohdalle. Linja-autopysäkki Mustilantielle ja risteys on siirretty turvallisempaan paikkan. Endurorata-hanke kaatui kylän vastustukseen. Uimarantoja on kunnostettu ja kylän keskustan kukkalaatikot kaunistavat kylää. Postin jakelu ja palvelut saatiin Hauhon kirkonkylän postitoimipaikkaan. Pohjavesialueitamme on suojeltu monin eri keinoin ja vesiä tutkittu. Tienvarret alueella siivotaan keväällä äitienpäiväksi.

Mustilan kylätoimikunta rekisteröityi 24.4.2006 ja samalla otettiin käyttöön uusi nimi Mustilan kyläyhdistys ry.

Haluamme seurata aikaamme ja vuonna 2006 Mustilan kyläyhdistykselle tehtiin omat nettisivut.